petak, 11. srpnja 2008.

VELEBIT - MOUNTAIN OF THE GODS... /VELEBIT - PLANINA BOGOVA ...

7 Free Lessons from the Teachers of The Secret

...it is late springtime on Velebit mountain, everything is in blossom, colours, fragrances. Life is flourishing in the rocks in perfect harmony. Wild, passionate, primordial, untamed, freely. When you enter in this beautiful world of nature, with your hearth open, you feel like in the most beautiful dreams, like in a fairy tale...


...kasno proljeće na Velebitu, sve je u cvatu, bojama, mirisima. Život buja u kamenu, spaja se s kršem u savršenu harmoniju. Divlje, strastveno, iskonski, neukroćeno, slobodno. Kad uđemo u taj prekrasan svijet prirode otvorenog srca, osjećamo se kao u najljepšim snovima, kao u bajci...These photos are taken on the south Velebit, 17.05.2008, mostly on the plateau Rujno,which is 900m high. More in the post:Lutanja Velebitom...

Fotografije su snimljene na južnom Velebitu, 17.05.2008, većinom na visoravni Rujno, na 900m visine. Cijeli putopis u postu:Lutanja Velebitom: od Starigrada preko Velikog i Malog Rujna do Tribnja Šibuljine.Summer vacation in Croatia

Nema komentara: